PATANJALI YOGASUTRA'S- CARLO SAHEBZAD
PATANJALI YOGASUTRA'S- CARLO SAHEBZAD

Dit is mijn eigen interpretatie van de yoga sutra's van Patanjali. En ik leg de pada's uit kort en bondig. En ik ga juist op in om de sanskrit woorden te vertalen naar het Nederlandse taal omdat ik vind dat deze sanskrit sutra's vele malen reeds eerder door anderen her en der verkeerd zijn vertaald en dus ook door veel yogi's verkeerd zijn geinterpreteerd en gebruikt. . Ik verwijs naar de site White hurstraining & Coaching..omdat deze uitleg van deze site overeenstemmend is met White hurstraining & Coaching. Alleen vond ik het gemakkelijker om deze eigengemaakte site te schrijven in het Nederlandse taal. Ik verwijs ook naar de boeken Patanjali Yogasutra's by Taimni en dat van Alfred Scheepers De Rode Draad van de Yoga! Zie dit als mijn wijsheid of kennis die ik graag met de wereld wilt delen! Men moet de drie bhava's nl jnana-vairagya en Dharma meester worden om echt meester te zijn in Yoga. De eenvoud waarmee ik te werk ben gegaan om de sutra's te vertalen is erg belangrijk voor educatieve en medische en spirituele doeleinden of doelen die men wilt bereiken. Vooral de Vibuthipada heb ik extra mijn best gedaan om de sutra's gebruikvriendelijk en veilig te maken..en nuttig voor gebruik om warm te lopen of te vertoeven in de wereld van siddhi's bhaga's( Volheden) en kala's( Wonderbare vermogens)! Want er zijn vele yogi's die de connectie of verband van siddhi's en yoga nog niet helemaal begrijpen of kunnen begrijpen. Zij beoefenen yoga of Raja Yoga nog altijd alleen op fysieke en mentale niveau! Men behoort in Yoga of Raja Yoga compleet te zijn in zowel het fysieke, mentale als ook het spirituele vlak! Met deze site over de sutra's van Patanjali, wil ik Dharma mee vestigen of herstellen in de wereld. Dharma bedoel ik mee de Koninkrijk Gods of Koninkrijk des hemelen of wel ook rechtvaardigheid (Dat wat tot een ieders recht toekomt), want als men de sutra's niet goed uitlegt dan is als het ware de koninkrijk niet aanwezig voor die het verkeerd leren..en daardoor is er ook geen voorspoed en vrede in hun leven.

Gedachtes tellen alleen maar..Als het leven is een liedje is, zing het; als het leven een uitdaging  is, ga het tegemoet..al wat je denkt dat je bent dat wordt je..Geloof of sankalpa is ook al is het een klein gedachte als een mostardzaadje het zal uitgroeien tot een hele grote boom waar takken en vruchten aan zullen hangen en waar vogels op zullen landen en van eten..Heb geloof of sankalpa of samyama of gedachtes of mindset om je leven in orde te krijgen of om iets te bereiken of succesvol te zijn of om siddhi's bhaga's kala's te manifesteren etc etc..Yogas Citta Vrtti nirodha is de beheersing over gedachtes dat wanneer je gedachtes heb dat je niet als een vlam gaat flikkeren naar alle kanten toe..maar onverstoorbaar dat kan denken of die gedachtes koesteren die jij wilt dat moet manifesteren (Als ware de vlam beschut is van de wind door glas)..zo ook met je speech en daden..hetzelfde. Daden worden een schepping!

De naam Patanjali is afkomstig van Patan en Anjali..Patan betekent in elkaar gevallen of samenkomst en Anjali betekent samengekomen palmen..Dit duidt op Meditatie of wel Dhyana met mudra's zoals dhyana-mudra en bairava of bairavi-mudra....Patanjali betekent dan zoiets als heer meester van de meditatie of Dhyana...!